Bejelentkezés

Fiókkezelés

Buvu.hu vásárlási kedvezmény az első vásárlásra 1000 Ft *

* A kedvezményt 9999 Ft feletti megrendelésre érvényesítheti
 
 

Hozzájárulás személyes adatok marketing célú feldolgozásához

Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram!

A Postershop, s.r.o. társaság székhelye: Pujmanové 886/17, Prága 4, 14000, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 197995 (lajstromszámon, a továbbiakban  mint „adatkezelő“) nevében ezúton kérjük hozzájárulását személyes adatai marketing célú feldolgozásához. A hozzájárulása alapján általunk feldolgozásra kerülő adatok a következők: utó- és vezetéknév 

(vállalkozás esetén cégnév, statisztikai azonosító és székhely), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefon, levelezési cím), tranzakciós adatok, telefonhívásokkal, illetve más egyéb Ön és közöttünk fennálló interakciókkal kapcsolatos információk. Közvetlenül Öntől vagy együttműködő harmadik felektől beszerzett adatokról van szó.

Személyes adatai feldolgozásának jogszabályi indokául

az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének

 (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bek. a) betűje értelmében az adatkezelő részére kiadott hozzájárulása szolgál.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja a Postershop, s.r.o. cég, valamint az együttműködő harmadik személyek által akár elektronikus csatornák igénybe vételével is biztosított termék- és szolgáltatáskínálat, továbbá az ajánlatunk vásárlói igényekhez igazítására szolgáló, marketing célú feldolgozás, elemzések és profilalkotás, 

illetve a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

Az információk felhasználását azok feldolgozása előzi meg, amely esetben elsősorban ún. marketing célú adatfeldolgozásról van szó. Ez alatt az ügyfél viselkedésébe betekintést engedő statisztikai és matematikai elemzések,

valamint az ügyféllel kapcsolatos profilalkotások és szegmentálások, illetve reportálás értendők.

A személyes adatok védelmének szabályozása lehetővé teszi, hogy az adatkezelő a személyes adatok feldolgozásával adatfeldolgozót bízzon meg. A személyes adatok feldolgozását bárki végezheti, akit az adatkezelő a személyes adatok feldolgozásával megbíz, vagy arra felhatalmaz.

 

A személyes adatok legfontosabb marketing célú feldolgozói közé tartozó szubjektumok:

Magyar Posta Zrt., Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6, Cégjegyzékszám: 01-10-042463.

DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép, Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Stormware s.r.o., Za prachárnou 4962/45, 58601, Jihlava, statisztikai azonosító: 25313142

FROGMAN S.R.O. (Pošta bez hranic) Komenského 25, Zlín Malenovice, 763 02, IČ: 49434624

 ECOMAIL.CZ, s.r.o , Na Zderaze 1275/15 Praha 2, 120 00

A fenti személyes adatok feldolgozhatók mind manuálisan, mint automatizálva, és feldolgozásukra kizárólag a fent említett célokkal kerül sor. Nem kerülnek átadásra semmilyen további személyeknek (kivéve a fent meghatározott kivételeket), illetve a személyes adatok semmilyen más címzettje nem nyerhet betekintést beléjük.

A Postershop s.r.o. cég a személyes adatokat a hozzájárulás kiadásától számított 10 éven át jogosult feldolgozni.

A hozzájárulás önkéntes, ezért Önnek bármikor joga van arra, hogy személyes adatai javítását vagy törlését, továbbá személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje, illetve hogy kifogást vagy panaszt nyújtson be a feldolgozásukkal szemben.

Adatvédelmi Hivatal

Ön ugyanígy jogosult arra, hogy a személyes adatait bármikor leellenőrizze az adatbázisban, vagy felkérje a Postershop s.r.o. céget, hogy azokat gépileg olvasható formátumban bocsássa a rendelkezésére.  Ilyen értelmű kérését az eshop@buvu.hu e-mail címre küldje.

A terméket sikeresen a kosárba tettük