Bejelentkezés

Fiókkezelés

Buvu.hu vásárlási kedvezmény az első vásárlásra 1000 Ft *

* A kedvezményt 9999 Ft feletti megrendelésre érvényesítheti
 
 

A személyes adatok feldolgozásához kiadott hozzájárulás oka: Üzleti kapcsolat

Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram!

A Postershop, s.r.o. társaság székhelye: Pujmanové 886/17, Prága 4, 14000, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 197995 (lajstromszámon, a továbbiakban  mint „adatkezelő“) nevében potenciális üzleti kapcsolat létesítésével vagy adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan ezúton kérjük a hozzájárulását személyes adatai feldolgozásához.

A hozzájárulása alapján általunk feldolgozásra kerülő adatok a következők: utó- és vezetéknév 

(vállalkozás esetén cégnév, statisztikai azonosító és székhely), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefon, levelezési cím), tranzakciós adatok, telefonhívásokkal, illetve más egyéb Ön és közöttünk fennálló interakciókkal kapcsolatos információk. Közvetlenül Öntől vagy együttműködő harmadik felektől beszerzett adatokról van szó.

Személyes adatai feldolgozásának jogszabályi indokául az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bek. a) betűje értelmében az adatkezelő részére kiadott hozzájárulása szolgál.

Amennyiben kézbesítési módként a fiókban történő személyes átvételtől eltérő mód került megjelölésre, a személyes adatok e szerződés teljesítése, valamint a megvásárolt áru megküldése céljából további személyeknek is átadhatók akkor. A jelentősebb szubjektumok a következők:

Magyar Posta Zrt., Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6, Cégjegyzékszám: 01-10-042463.

DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép, Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Stormware s.r.o., Za prachárnou 4962/45, 58601, Jihlava, statisztikai azonosító: 25313142

FROGMAN S.R.O. (Pošta bez hranic) Komenského 25, Zlín Malenovice, 763 02, IČ: 49434624

 

 

A fenti személyes adatok feldolgozhatók mind manuálisan, mint automatizálva, és feldolgozásukra kizárólag a fent említett célokkal kerül sor. Nem kerülnek átadásra semmilyen további személyeknek (kivéve a fent meghatározott kivételeket), illetve a személyes adatok semmilyen más címzettje nem nyerhet betekintést beléjük.

 

A Postershop s.r.o. (adatkezelő) a személyes adatokat csak a szerződéses viszony (esetleg a feltüntetett szerződések) kötelező fennállásának időtartama alatt, valamint a kapcsolódó jogi igények érvényesítéséhez dolgozza fel (pl. garancia, stb.). Amennyiben Ön nem válik az ügyfelünkké, a hozzájárulása a kiadásától számított 10 évig marad érvényben.

 

A hozzájárulás önkéntes, ezért Önnek bármikor joga van arra, hogy személyes adatai javítását vagy törlését, továbbá személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje, illetve hogy kifogást vagy panaszt nyújtson be a feldolgozásukkal szemben.

Ugyanígy joga van bármikor leellenőrizni a személyes adatait, vagy felkérni a Postershop, s.r.o. céget személyes adatai átadására. Ilyen értelmű kérését az buvu.hu e-mail címre küldje.

A terméket sikeresen a kosárba tettük